Ejector Pump

Tsurumi Submersible ejector ,

เครื่องเพิมอากาศใต้น้ำแบบพ่นทางเดียว, เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ

 ทำงานด้วยการพ่นน้ำผ่านท่อใต้น้ำซึ่งต่ออากาศจากบนผิวน้ำ ให้ดูดออกไปทางด้านส่ง สำหรับงานบำบัดน้ำเสีย 
มีหลายขนาด
- ตั้งแต่ 1-7.5 แรงม้า
- ความลึกของบ่อสูงสุดได้ 6 เมตร 
- ปริมาณอากาศได้จนถึง 90 m3/hr (ที่ความลึกน้ำ 3 เมตร)
- ปริมาณอ็อกซีเจนในน้ำ ทำได้ถึง 7 kg.O2/hr

Visitors: 32,487