Wastewater Treatment Fiberglas (FRP)

ขนาด 600L - 100,000L 

รุ่น : -ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิด เกรอะ-กรอง-เติมอากาศ (Septic And Aeration Tank)

   -ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิด เกรอะ-กรอง-ไม่เติมอากาศ(Septic And Anaerobic Filter Tank)

ละเอียดสินค้า

 • ถังบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดน้ำเสียแบบรวมจากอาคารบ้านเรือนโดยกระบวนการบำบัดแบบเติมและไม่เติมอากาศซึ่งสามารถลดค่า BOD ได้สำหรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนขนาดเล็ก,สำนักงานจนถึงอาคารขนาดใหญ่และสะอาดจนสามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ได้ถังบำบัดน้ำเสียเพิ่มสื่อตัวกลางชีวภาพ มีเดีย ซึ่งเป็นตัวกลางที่เป็นแหล่งอาศัยที่ดีของจุลินทรีย์ที่ไปย่อยสลายบำบัดสิ่งปฎิกูณหรือของเสียที่ปล่อยทิ้งได้เป็นอย่างดีเพื่อให้ถังบำบัดมีประสิทธิภาพในการบำบัดอย่างดีเยียม
 • ความคุ้มค่า สามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ในการทำความสะอาดและรดน้ำต้นไม้ได้จึงช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 56,000 ลิตร/คน/ปี หรือ 700 บาท/คน/ปี
 • ตัวถังถูกออกแบบให้มีรูปทรงประหยัดพื้นที่ตามความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่จึงเหมาะสำหรับติดตั้งในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด
 • ตัวถังและอุปกรณ์ภายในทั้งหมดมีอายุการใช้งานที่ยาวนานคู่กับตัวอาคาร(หรือนานกว่า) อีกทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำมาก
 • ความแข็งแรง
 • ตัวถังผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรงที่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูงจึงไม่เสียรูปทรงได้ง่ายและทนทานต่อการกัดกร่อนจากความเป็นกรด -ด่างได้ดีพร้อมทั้งทนทานต่อแรงดันน้ำใต้ดินซึงเป็นตัวการในการทำลายถังให้แตกร้าวได้เป็นอย่างดีรูปทรงถังที่ออกแบบเป็นพิเศษช่วยเสริความแข็งแรงจนสามารถติดตั้งถังใต้พื้นถนนหรือภายใต้พื้นอาคารได้และมีขอบกันการลอยตัวของถัง
 • การบำรุงรักษา
 • บำรุงรักษาได้ง่ายโดยการสูบตะกอนออกจากระบบเพียงปีละ 2 ครั้ง บริษัทเรามีทีมงานผู้เชียวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาในการบำรุงรักษาและติดตั้งถังที่ถูกวิธีให้แก่ลูกค้าเมื่อเราได้รับการติดต่อจากท่านอย่างทันทีเมื่อท่านเกิดเหตุขัดข้องกับระบบ
 • ความน่าเชื่อถือ
 • ออกแบบและผลิตโดยใช้วัสดุเดียวกับที่ได้รับมาตรฐาน มอก.435-2548 รวมทั้งได้รับการรับรองคุณภาพ และ ISO9001:2008
 • จากประสบการณ์การผลิตและจำหน่ายที่ได้สั่งสมมากว่า 20 ปี ในประเทศและต่างประเทศ
Visitors: 32,486